Akkers

De meeste akkers op De Zonnebloem zijn zogenaamde esgronden. Een es is een stuk bouwland, dat een bolvormig uiterlijk heeft. Als je er voor staat, kun je er vaak niet overheen kijken. Door de essen is het net alsof ons platte landschap toch enig reliëf heeft. Dat is er niet altijd geweest. In de middeleeuwen zochten wij voor onze akkers de hogere, drogere delen uit.

We hadden nog geen kunstmest om de voedselarme zandgronden vruchtbaarder te maken. Daarom gebruikten we dierlijke mest, maar dat ging wel op een speciale manier. Daarvoor had men een zogenaamde potstal. Hierin werden plaggen (stukjes grond met de begroeiing er nog bovenop), die waren uitgestoken op de heidevelden in de stal gelegd. 's Nachts ging het vee op stal. Natuurlijk lieten de dieren tijdens de nacht hun uitwerpselen vallen. Zo werden de plaggen vermengd met de mest. Na een tijdje werd er weer nieuwe laag plaggen in de stal gelegd, waarop het vee weer z'n behoeften konden doen. Dit ging zo door totdat het vee met de rug tegen de bovenkant van de stal stond. Dan werd de stal leeggehaald en werden de met mest vermengde plaggen op het bouwland gebracht, dat hierdoor een stukje hoger werd. Daarna begon het proces opnieuw. Zo werden de bouwlanden in de loop van vele jaren telkens hoger en vruchtbaarder.
Pas toen er kunstmest was uitgevonden (ruim honderd jaar geleden) was dit ingewikkelde bemestingssysteem niet meer nodig. De essen bleven wel bestaan. Ze vallen nog altijd op in het landschap. De esgronden zijn in het algemeen vruchtbaarder dan de omliggende lagere zandgronden.

 

Weilanden

De weilanden van het landgoed worden beweid door de schapen en de paarden. In de zomer wordt er gehooid. Omdat er niet veel wordt bemest staan de weiden prachtig in bloei in het voorjaar. In de komende jaren wordt een deel van de weilanden veranderd in nieuwe natuur, waardoor er nog meer mooie wandel en zijns mogelijkheden ontstaan. Eén van de weilanden is omgevormd tot een walnotenboomgaard.

 
Copyright De Zonnebloem BNzo